Tadeusz Samerek  
   
biografia
muzyka
praca pedagogiczna
kontakt


PRACA PEDAGOGICZNA

W roku 1995 rozpocząłem pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku asystenta-stażysty pod opieką prof. Romana Sucheckiego. Od roku akademickiego 1996\1997 kontynuowałam pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku asystenta w klasach wiolonczeli prof. Krzysztofa Sperskiego i prof. Romana Sucheckiego oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Od 2002 po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia, zatrudniony jestem w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku adiunkta w klasie wiolonczeli oraz kameralistyki. Natomiast w lutym 2012 roku otrzymałem tytuł doktora habilitowanego.

Podjęcie pracy pod kierunkiem tak znakomitych pedagogów było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Mogłem przyglądać się ich pracy ze studentami, a następnie – korzystając z cennych wskazówek opiekunów – uczyłem się pracy dydaktycznej, czerpiąc tym samym z jak najlepszych wzorców. Dzięki temu od samego początku mojej pracy ze studentami starałem się kłaść ogromny nacisk na właściwe wykształcenie narzędzi technicznych, które umożliwią realizację najważniejszego celu artysty, czyli przekazu właściwych treści muzycznych.

W latach 2002-2009, równolegle z pracą w Akademii Muzycznej, prowadziłem zajęcia gry na wiolonczeli i kameralistyki w Szkole Muzycznej II stopnia w Gdyni, a od roku 2008 w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Dzięki tym doświadczeniom mam okazję pracować z młodymi wiolonczelistami na wszystkich poziomach nauczania, co pozwala mi na precyzyjne kształtowanie warsztatu i osobowości wiolonczelisty już od najmłodszych lat aż po w pełni dojrzały okres wykonawstwa muzycznego. Doświadczenia z każdego etapu nauczania przeplatają się nieustannie i prowadzą do większej precyzji w doborze treści programowej do poziomu zaawansowania młodego artysty.

Zawsze staram się podchodzić w sposób holistyczny do edukacji studentów i uczniów. Duży nacisk kładę na informacje pozamuzyczne, dotyczące wykonywanego dzieła. Moim zdaniem uwzględnienie kontekstu historycznego i kulturowego, a także punktu czasowego, w jakim kompozytor tworzył dany utwór, pozwala na wierną realizację treści zawartych w partyturze. Takie podejście w ogromnym stopniu pozwala rozszerzyć wyobraźnię młodego adepta sztuki. Moje poszukiwania w tym zakresie zaowocowały książkami: „Chopin-Schumann u źródeł romantycznych inspiracji”, która ukazała się w czerwcu 2000 r. nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku oraz wydana w tym samym wydawnictwie w 2012 roku książka: "Akordy sukcesu i pasaże tęsknoty. Enneagram kluczem do interpretacji sonat wiolonczelowych F. Chopina i A. Tansmana"

Swój warsztat pedagogiczny stale wzbogacałem umiejętnościami z dziedziny psychologii, coachingu, technik relaksacyjnych, jak również sprzedaży, negocjacji i prezentacji.

Psychologia zawsze była moim hobby, dlatego brałem udział w wielu warsztatach terapeutycznych, gdzie zapoznałem się m.in. z Ustawieniami Systemowymi według B. Hellingera, Terapią Gestalt, Terapią Prowokatywną czy NLP. Wiedza z tego zakresu pozwala mi na umiejętne dopasowanie stylu pracy do poziomu wrażliwości danego studenta. Uwzględniając indywidualną osobowość mogę efektywnie docierać do jego świata emocji i dzięki temu wspólnie kształtować szczerą narrację muzyczną wykonywanych utworów. Wiedza z dziedziny psychologii pozwala również umiejętnie zarządzać stresem w sytuacji ekspozycji publicznej, a także pomaga wyjść z sytuacji trudnych w relacji pomiędzy studentem a pedagogiem.

Bardzo ważne było dla mnie poznanie metod pracy według zasad coachingu, które pozwalają m.in. wraz ze studentem szukać zasobów, wyznaczać odpowiednie cele i ustalać ścieżkę ich realizacji.

Natomiast poznane na kursach techniki relaksacyjne i pracy z ciałem, takie jak Technika Alexandra czy Feldenkraisa, pozwalają mi szukać u wychowanka jak najbardziej naturalnej pracy aparatu wykonawczego. Dzięki temu procesowi nie tylko „leczę” objawy blokad, ale przede wszystkim docieram do przyczyny danego problemu.

W latach 2001-2007 współpracowałem z angielską firmą konsultingową Huthwaite International. Dzięki temu miałem dostęp do wyjątkowych programów treningowych, dotyczących szeroko rozumianej komunikacji z klientami w środowisku biznesowym, jak i pracy w zespole. Dzięki temu potrafię przekazać wiedzę, jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy, który czeka po studiach każdego muzyka. Korzystając ze zdobytych umiejętności z zakresu psychologii biznesu staram się wspierać działania moich podopiecznych również po studiach. Efekty starań na tym polu widać w dalszych losach moich absolwentów.


Tadeusz Samerek


Studenci i absolwenci klasy wiolonczeli Tadeusza Samerka:

Sylwia Kamzelska-Bronowicka
Anna Dwulit
Katarzyna Mruczek
Mariusz Mruczek
Kamila Wasiak
Maria Swoszowska
Adelina Duda
Kinga Ruszkowska
Paulina Bąbelek
Justyna Staszak
Izabela Wyszyńska
Róża Chmielewska
Barbara Oblizajek
Mingzhen Zhang
Zhou Yujie
Szymon Ciszewski
Aleksandra Urbanowicz

 

   
    belka